Rekonstrukce obalovny Herink

Průběh realizace

Od února tohoto roku realizujeme silnoproudé a slaboproudé připojení nové obalovny Herink, která bude zajišťovat výrobu asfaltových směsí a směsí litého asfaltu. Vlastníky jsou dvě významné společnosti, Eurovia CS, a.s. a SKANSKA a.s., které jsou zároveň hlavními odběrateli. V areálu se stále nachází původní obalovna, která dodávku směsí litého asfaltu bude zajišťovat do doby, než se zprovozní obalovna nová.

Od nové nedaleko vzdálené trafostanice jsme provedli NN přípojku a napojení podružných objektů v rámci areálu obalovny, včetně přípravy pro slaboproudé rozvody. Následně proběhla montáž osvětlovacích věží a uzemňovací soustavy.

Co nás ještě čeká?

V průběhu června proběhne poslední část projektu, která spočívá v optickém propojení velínu obalovny s trafostanicí a administrativní budovou, která bude zajišťovat vzdálenou komunikaci, obsluhu a monitoring obalovny. Celý objekt obalovny bude monitorován kamerovým systémem, jehož instalaci zajistí jiný dodavatel. Na přelomu května a června bude obalovna zprovozněna v rámci zkušebního provozu.