Rekonstrukce dálnice D1

Na začátku srpna loňského roku jsme zahájili 1. etapu rekonstrukce dálnice D1 od km 0 do km 1,9. Rekonstrukce probíhala ve středovém dělícím pruhu a na levostranných sjezdových a nájezdových rampách. Nyní pracujeme na 2. etapě rekonstrukce, která probíhá od km 1,9 do km 2,8 ve středovém dělícím pruhu a na pravostranných výjezdech dálnice.

 Co vše rekonstrukce obnáší?

Naším hlavním úkolem je odstranění nevyhovujících stávajících stožárů veřejného osvětlení včetně základů a kabeláže. Následně instalujeme nové světelné body vč. nových základů a příslušné kabeláže. Součástí je i rekonstrukce zapínacího místa. Stará výbojková svítidla nahrazujeme novým typem LED svítidel, které umožňují vzdálenou regulaci svítidel prostřednictvím GSM signálu, intenzitu svitu je možné individuálně i hromadně ovládat vzdáleně přes webové rozhraní. Předpokládané dokončení realizačních prací je na podzim tohoto roku.

Odstraňování nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení

Výkopové práce ve středovém dělícím pruhu