Výstavba obchvatu D6/R6 – Lubenec

Od prosince realizujeme pro Ředitelství silnic a dálnic výstavbu nové dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary a to konkrétně v okolí Lubence.

Co vše je součástí zakázky?

Zajišťujeme zde komplexní výstavbu zejména kabelových tras a optického vedení, budování kabelovodů, šachet a přípojek ve středových pasech dálničního tělesa.

Jedná se o jeden z nejnáročnějších úseků z hlediska zemních a výkopových prací, jelikož všechny činnosti jsou prováděny ve štěrkových vrstvách a skalním podloží.

Naším cílem je do 18. prosince dokončit 1.100m nové trasy, 2 podélné přejezdy, zabudování veškeré kabeláže, vyhotovení optické trasy a předání plně funkčního díla objednateli. Dokončení výstavby našich stavebních objektů je stanoveno na květen roku 2021.