Instalace rádiové sítě standardu GSM-R

 

Rádiová síť GSM-R zvyšuje bezpečnost a spolehlivost drážní dopravy a její instalace probíhá postupně na celém území ČR.

Jedná se o liniové stavby Správy železnic, kde systém GSM-R slouží pro zabezpečení a řízení drážní dopravy. Společně s AŽD zajišťujeme pro generálního zhotovitele Kontron Transportation instalaci anténních systémů, optických a napájecích přípojek a výkopové a montážní práce spojené s připojením jednotlivých základnových radiostanic.