Výstavba tramvajové smyčky u Depa Hostivař

 

U Depa Hostivař se zahájila výstavba nové tramvajové smyčky a naše společnost bude pro EUROVIA CS (Česko a Slovensko) realizovat všechny elektro objekty. Výstavba nové tramvajové smyčky přinese lepší návaznost spojů MHD v této lokalitě.

 

V rámci této zakázky budeme realizovat:
  • Úpravu Parkoviště P+R (demontáž a následná montáž parkovacího systému, včetně oživení, NN a telefonní přípojku P+R a úpravy osvětlení parkoviště).
  • Přeložku Dráhových kabelů JDCT, kabelů 22 kV PREdi, DŘT PREdi, kabelů NN PREdi, přeložky veřejného osvětlení Černokostelecká a sdělovacích kabelů.
  • Úpravy NN rozvodů DP, kabelovodů DP, osvětlení smyčky Depo Hostivař, elektrické napájení označníků zastávek Elektronické informační panely, a sdělovací zařízení DP.
  • Společně s ELTODO provedeme úpravy světelné signalizace SSZ 0.637 Černokostelecká – smyčka tram Depo Hostivař.

Zakázka se skládá z mnoha stavebních projektů různorodého charakteru, a naše kolegy čeká velmi náročná stavba. My ale našim zkušeným manažerům a dalším kolegům věříme, že projekt úspěšně zvládnou.

Zakázku musíme zrealizovat ve velmi krátkém termínu od 14.3.2022 do 31.7.2022.