Servis a údržba sítí

Zajišťujeme veškeré činnosti v oblasti provozu a údržby telekomunikačních sítí. Pro servis optických a metalických sítí našim zákazníkům poskytujeme dispečink pro hlášení poruch a nástup na opravy poruch do 2 hodin od nahlášení v rámci celé ČR. Provádíme jak preventivní údržbu jednotlivých prvků sítě a koncových zařízení u zákazníků, tak i jejich opravu v případě poruchy.

V rámci servisu telekomunikačních sítí nabízíme:
  • Preventivní údržbu
  • Opravy sítí v případě poruchy
  • Zřizování služeb
  •  Implementaci koncových zařízení
  •  Provozní údržbu sítí
  • Dispečink pro hlášení poruch
  • Nástup na opravy do 2 hodin od nahlášení poruchy
  • Servis v rámci celé ČR
First Level MaintenanceFLM”

V rámci nabízené služby FLM poskytujeme preventivní a servisní činnost na lokalitách telefonních operátorů. Preventivní činnost zahrnuje zejména provádění revizí (elektro, hromosvodů, ocelových konstrukcí a věží, systémů pro zachycení pádu) a preventivních prohlídek lokalit (úklid, likvidace vegetace, kontrola funkčnosti technologie, údržba klimatizace, kapacitní zkoušky záložních baterií, atd).

Servisní činnost obnáší zálohování lokalit v případě výpadku napájení pomocí dieselagregátů. Výměny technologie, kabeláže, konektorů, ale například i opravy plotů či střech budov.

Od roku 2013 zajišťujeme pro Huawei Technologies (Czech) s.r.o. v rámci projektu FLM preventivní a servisní činnost na lokalitách operátorů Vodafone, T-Mobile a CETIN. Od roku 2017 zajišťujeme napřímo činnosti FLM pro společnost Cetin. Aktuálně pracujeme na projektech v těchto krajích: Praha, Středočeský, Královehradecký a Pardubický.

Vytyčování sítí

Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vytýčení technické infrastruktury. Jsme oprávněným poskytovatelem  vytýčení sítí a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví  společnosti  CETIN a.s.

Dohledové centrum

Dohled je určen všem klientům provozujícím komunikační sítě a nebo jiná technologická zařízení (datová centra, serverovny, IoT, výdejní automaty apod.), pro které je pořízení vlastního dohledového centra v nepřetržitém režimu investičně a provozně náročné.

Naše dohledové centrum poskytuje:
Dohled, monitoring a servis
Jeden kontaktní bod pro dohledové služby, monitoring a servisní podporu.
Technickou a komplexní servisní podporu
Nepřetržitá technická a komplexní servisní podpora. Technická definice zdrojů a způsobu měření metrik SLA
Rychlou odezvu na požadované služby
Dostupnost vašich služeb SLA 99,7% a více.
Provoz 24/7/365
Všechny služby poskytujeme nepřetržitě po celý rok.
Pokrytí po celé ČR
Možnost zakládání požadavků a sledování stavu řešení požadavku přes internet s pokrytím po celé ČR.
Garantovanou kvalitu
Dohled je zajištěn nejmodernějším technologickým vybavením a zkušenými dispečery.