Whistleblowing

 

INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM A OCHRANA OZNAMOVATELŮ

VE SPOLEČNOSTI VEGACOM, A.S.

V souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, platným a účinným ke dni 1.8.2023, zřizuje společnost Vegacom, a.s. (dále jen „společnost“) interní oznamovací kanál, jehož prostřednictvím lze podat oznámení o nelegálním či neetickém jednání jakékoli osoby podílející se na činnosti společnosti.

Společnost považuje politiku předcházení protiprávnímu či neetickému jednání za zcela zásadní, a proto pokládá za důležité, aby jakékoliv podezření na protiprávní či neetické jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno, a aby z něho byly případně vyvozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná nápravná opatření. Z tohoto důvodu se rozhodla nevylučovat přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h nebo i) zákona.

Interní oznamovací systém je provozován prostřednictvím webové aplikace Oznam.to, která splňuje všechny požadavky zákona včetně požadavků na bezpečnost, důvěrnost a integritu dat. Oznámení je možné podat prostřednictvím níže uvedeného odkazu (kliknutím na logo oznam.to) či QR kódu, případně osobně či telefonicky příslušné osobě, kterou je Mgr. Vít Derner, LL.M., compliance manažer, tel. 601012703, email compliance@eltodo.cz.

Oznamovatel je též oprávněn podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to ústně či písemně. Bližší informace o způsobech podání oznámení včetně kontaktních informací pověřeného zaměstnance jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva.

Oznam.to