Optické a metalické sítě

Výstavba optických sítí

Optické sítě jako médium nové generace tvoří základ elektronických komunikací, jejichž prostřednictvím probíhá naprostá většina datových přenosů.

Naším cílem při budování optických sítí je poskytovat komplexní služby od vypracování studií, přes technický návrh, dokumentaci pro územní rozhodnutí případně stavební povolení, prováděcí dokumentaci až po samotnou realizaci.

Zajišťujeme rovněž činnosti v oblasti provozu a údržby optických sítí.

Výstavba metalických sítí

Metalické sítě jsou tvořeny klasickými metalickými kabely. S nástupem moderních optických kabelů jsou tyto sítě nejvíce využívány pro koncové připojení zákazníků, případně jako vedení napájení pro tzv. vysunuté DSLAM.

Pro vlastníky těchto sítí zajišťujeme plný rozsah prací včetně péče o koncové zákazníky. Jedná se zejména o zpracování projektových dokumentací pro připojení zákazníků, případně pro překládky těchto sítí, včetně zajištění všech správních povolení pro realizace. Následně zajištujeme realizaci těchto akcí.

Zajišťujeme také řešení provozních činností a odstraňování poruchových stavů na síti. Podle požadavků zákazníků jsme schopni zajistit instalaci požadovaných koncových služeb – připojení k internetu, telefonní linku, případně instalaci internetové televize.

V rámci optických a metalických sítí nabízíme:

Provoz a údržba

Zajišťujeme činnosti v oblasti odstraňování poruchových stavů na sítí a provádění preventivní údržby optických a metalických sítí.

Výstavba sítí

Naším cílem je zákazníkovi poskytnout komplexní služby od přípravy projektové dokumentace až po samotnou realizaci.

Projektování a inženýrská činnost

Komplexní služby od vypracování studií, přes technický návrh, dokumentaci pro územní rozhodnutí (případně stavební povolení) až prováděcí dokumentaci.

Sítě pro koncové připojení zákazníků

Plný rozsah prací včetně péče o koncové zákazníky.