Projektování a inženýrská činnost

Projektování optických a metalických sítí

Zajišťujeme komplexní projektové dokumentace v oblasti sítí elektronických komunikací – optické sítě a metalické sítě, zejména FTTx, xVDSL.

Projektování mobilních sítí

Před zahájením výstavbových aktivit je nutné na základě požadavků plánovacího oddělení mobilního operátora připravit vícestupňovou projektovou dokumentaci a zajistit řadu vyjádření orgánů státní správy.

Jsme schopni zajistit následující činnosti:

  • návrh konstrukcí pro umístění anténních systémů,
  • statické výpočty ocelových konstrukcí pro umístění anténních systémů případně celé věže,
  • zpracování výrobní dokumentace,
  • výpočet elektromagnetického pole
  • posouzení z pohledu limitů stanovených hygienickými normami.

Dále je nezbytné zamýšlenou výstavbu projednat s majitelem a zajistit smluvní vztah mezi majitelem a operátorem. Po ukončení instalačních prací zadokumentujeme skutečný stav včetně detailní fotodokumentace.

V rámci projektování a inženýrské činnosti nabízíme:

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

(DPS) (včetně vyřízení majetkoprávních vztahů)

Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení

(DÚR) (včetně kompletního inženýringu)

Zpracování studie proveditelnosti

Sloužící k investičnímu rozhodnutí při přípravě investičních záměrů pro podnikatelské subjekty i subjekty veřejného sektoru.

Odborné poradenství

Díky odborným znalostem zkušených inženýrů a techniků nabízíme vždy řešení na míru s ohledem na potřeby a finanční možnosti zákazníka.