Datová centra

Moderní datové centrum VEGA

Datové centrum VEGA je napojeno na páteřní sítě řady poskytovatelů internetu a telekomunikačních operátorů.  Nové datové centrum disponuje kapacitou až 300 stojanů, standardní nosností podlah 900 kg/m2  a nepřetržitým monitoringem v režimu 24/7/365 prostřednictvím hotline. Přístup do datového centra je 24 hodin denně s možností využití zákaznické místnosti, která se nachází hned vedle prostorů datového centra. Fyzická kontrola je tak umožněna přímo z datového centra (ACS + CCTV).

Datové centrum nabízí optimální provozní podmínky (teplota, vlhkost, bezprašné prostředí apod.) pro provoz firemních serverů a ostatní ICT infrastruktury, a to včetně nejvyšší úrovně fyzické bezpečnosti (ochrana vstupů, protipožární ochrana, monitoring apod.). Tyto provozní podmínky vám umožní podstatně zvýšit dostupnost služeb (SLA  99,5% a více) a výrazně snížit náklady na elektrickou energii a správu technologických prostorů.

Datové centrum VEGA nabízí:

Požadované technické parametry
 • Dostupnost Vašich služeb SLA 99,5% a více
 • Systém technické ochrany (ACS, EZS, CCTV)
 • Zhášení systém (EPS + GHZ), typ NOVEC 1230
 • Garantovaná teplota a vlhkost (20 – 25° C, 40 – 60%  vlhkost) nebo dle ASHARE
 • Chlazení systémem teplá/studená ulička (min. N+1 nezávislých klim. jednotek – chem. chladivo)
Stojany o rozměrech 60 x 100 cm x 42U
 • Standardní příkon pro 1 stojan až 6kW
 • Dostupnost až 3 VN přívodů 22 kV, dimenzováno na příkon 0,8 MW, 2x transformátor 22kV/400V AC, 2x motorgenerátor (400 kVA a 1650kVA
Bezpečí pro Vaše data
 • Nepřetržitý monitoring v režimu 24/7/365 prostřednictvím hotline
 • Stěny sálů v kategorii RC3 dle NBÚ 
 • Dvě nezávislé větve UPS o dimenzovaném výkonu 2x400kVA s možností zálohování stejnosměrných zařízení
 • Zdvojená podlaha
Ideální umístění 
 • Datové centrum se nachází v blízkosti stanice metra C – Prosek v mimo záplavovém území s absencí nebezpečné výroby v okolí
Pronájem prostor
 • Nabízíme možnost pronájmu volných kancelářských a skladových prostor přímo v budově datového centra.

Vegacloud

Vegacloud® nabízí ucelené a spolehlivé služby v oblasti cloud computingu, jehož základní službou je poskytování IT infrastruktury jako služby (např. virtuální datové centrum, virtuální datové úložiště apod.)

Služba Vegacloud® IaaS nabízí možnost pronájmu sdílené IT infrastruktury takovým způsobem, aby ji bylo možné spravovat jako vlastní fyzickou infrastrukturu. Vegacloud® IaaS je vysoce dostupná, škálovatelná a flexibilní služba určená zejména pro firemní produkční systémy a databáze nebo třeba pro testování nových aplikací, bez ohledu na velikost a zaměření firmy

Proč využít službu Vegacloud?
 • Optimalizace nákladů – dle srovnání standardního a cloudového řešení může jít o úsporu až 30% nákladů (náklady na provoz, údržbu, obnovu a evidenci IT infrastruktury).
 • Finanční hledisko – z finančního hlediska se jedná o výhodu přesunu investičních nákladů do přesně definovaných operativních nákladů.
 • Vysoká dostupnost vašich služeb – SLA 99,9% a více
 • Vysoká fyzická bezpečnost – trvalý dohled

Máte zájem o tuto nabízenou službu? Obraťte se na nás!

Tel: +420 266 005 170

E-mail: dc@vegacom.cz

 

Adresa:

Datové centrum VEGA

Teplická 494/17

190 00 Praha 9 Střížkov