Datová centra

Moderní datové centrum 

Datové centrum DC Vega je napojeno na páteřní sítě řady poskytovatelů internetu a telekomunikačních operátorů.  Nové datové centrum disponuje kapacitou až 300 stojanů, standardní nosností podlah 900 kg/m2 a nepřetržitým monitoringem v režimu 24/7/365 prostřednictvím hotline.

Přístup do datového centra je 24 hodin denně s možností využití zákaznické místnosti, která se nachází hned vedle prostorů datového centra. Fyzická kontrola je tak umožněna přímo z datového centra (ACS + CCTV).

Datové centrum nabízí optimální provozní podmínky (teplota, vlhkost, bezprašné prostředí apod.) pro provoz firemních serverů
a ostatní ICT infrastruktury, a to včetně nejvyšší úrovně fyzické bezpečnosti (ochrana vstupů, protipožární ochrana, monitoring apod.).

Tyto provozní podmínky vám umožní podstatně zvýšit dostupnost služeb (SLA  99,5% a více) a výrazně snížit náklady na elektrickou energii a správu technologických prostorů.

Vybavení datového centra

 

kapacita až 300 stojanů
nepřetržitý monitoring 24/7/365
přístup do DC 24 hodin denně
nejvyšší úroveň fyzické bezpečnosti
SLA více než 99,5%

DC Vega nabízí:

Požadované technické parametry
 • Dostupnost Vašich služeb SLA 99,5% a více
 • Systém technické ochrany (ACS, EZS, CCTV)
 • Zhášení systém (EPS + GHZ), typ NOVEC 1230
 • Garantovaná teplota a vlhkost (20 – 25° C, 40 – 60%  vlhkost) nebo dle ASHARE
 • Chlazení systémem teplá/studená ulička (min. N+1 nezávislých klim. jednotek – chem. chladivo)
Stojany o rozměrech 60 x 100 cm x 42U
 • Standardní příkon pro 1 stojan až 6kW
 • Dostupnost až 3 VN přívodů 22 kV, dimenzováno na příkon 0,8 MW, 2x transformátor 22kV/400V AC, 2x motorgenerátor (400 kVA a 1650kVA
Bezpečí pro Vaše data
 • Nepřetržitý monitoring v režimu 24/7/365 prostřednictvím hotline
 • Stěny sálů v kategorii RC3 dle NBÚ 
 • Dvě nezávislé větve UPS o dimenzovaném výkonu 2x400kVA s možností zálohování stejnosměrných zařízení
 • Zdvojená podlaha
Ideální umístění 
 • Datové centrum se nachází v blízkosti stanice metra C – Střížkov v mimo záplavovém území s absencí nebezpečné výroby v oko
Pronájem prostor
 • Možnost pronájmu volných kancelářských a skladových prostor přímo v budově datového centra

Vegacloud

Vegacloud® nabízí ucelené a spolehlivé služby v oblasti cloud computingu, jehož základní službou je poskytování IT infrastruktury jako služby (např. virtuální datové centrum, virtuální datové úložiště apod.)

Služba Vegacloud® IaaS nabízí možnost pronájmu sdílené IT infrastruktury takovým způsobem, aby ji bylo možné spravovat jako vlastní fyzickou infrastrukturu. Vegacloud® IaaS je vysoce dostupná, škálovatelná a flexibilní služba určená zejména pro firemní produkční systémy a databáze nebo třeba pro testování nových aplikací, bez ohledu na velikost a zaměření firmy.

Proč využít službu Vegacloud?
 • Optimalizace nákladů – dle srovnání standardního a cloudového řešení může jít o úsporu až 30% nákladů (náklady na provoz, údržbu, obnovu a evidenci IT infrastruktury).
 • Finanční hledisko – z finančního hlediska se jedná o výhodu přesunu investičních nákladů do přesně definovaných operativních nákladů.
 • Vysoká dostupnost vašich služeb – SLA 99,9% a více
 • Vysoká fyzická bezpečnost – trvalý dohled
Máte zájem o tuto nabízenou službu?
Obraťte se na nás!

 

Adresa: Teplická 494/17, 190 00 Praha 9 – Střížkov

Tel: +420 220 147 470

E-mail: dc@vegacom.cz

Web: www.dcvega.cz