Certifikace

Hlavním posláním společnosti Vegacom a.s. je poskytovat zákazníkům kvalitní služby v oblasti výstavby a údržby komunikačních prostředků. Splnění záměrů a cílů společnosti v oblasti kvality a ochrany životního prostředí je zajišťováno integrovaným systémem managementu. Tyto záměry a cíle jsou vyjádřeny v Integrované politice Vegacom a.s.

Získané certifikáty nás zavazují nejen k udržování vysokého standardu poskytovaných služeb, ale i k neustálému zlepšování systému managementu ve všech oblastech, a k uspokojování stále rostoucích požadavků našich zákazníků.

Vybrané certifikáty společnosti Vegacom a.s.

Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 9001
Certifkát NUKIB IS
AQAP
Certifikát Zelená firma
Integrovaná politika Vegacom a.s.
Osvědčení NBÚ důvěrné
Osvědčení NBÚ tajné