Stavba pylonu lávky přes Vltavu

 

Od března tohoto roku probíhá stavba pylonu lávky v obci Lužec, na které jsme v současné chvíli dokončili instalaci dvou světelných majáků, a ještě nás čeká zřízení osvětlení zábradlí lávky.

Průběh realizace

Na vršek pylonu jsme instalovali dva majáky, které slouží leteckému provozu jako signalizace. Napájení majáků je zajištěno kabelem, který je protažený dutinou pylonu. Vzhledem k tomu, že kabel nemůže na takovou vzdálenost (pylon je vysoký cca 40 metrů) nést vlastní váhu, vymysleli jsme a zrealizovali takové řešení, že ke kabelu je pomocí smršťovací bužírky každých 1,5 metru přivařeno nosné ocelové lanko tak, aby váhu kabelu neslo lanko a kabel nebyl svou vlastní vahou zatěžován. Na fotografiích níže si můžete prohlédnout, jak probíhala samotná stavba pylonu a následná instalace dvou světelných majáků.

Tímto naše práce z daleka nekončí! Budeme zde realizovat ještě osvětlení zábradlí!